Nidaros erkebispesete i seinmiddelalderen

PRIS: GRATIS
DATO 2018-06-18
FORFATTER
ISBN 9788270998821
FILSTØRRELSE 10,22 MB
FORMAT PDF EPUB TXT iOS
SPRÅK NORSK
novirus

Bokbeskrivelse

Nidaros erkebispesete i seinmiddelalderen - et kultursentrum presenterer en sentral institusjons betydning i en periode i norgeshistorien som lenge har vært forsømt. Etter at kongemakta flyttet ut av landet på slutten av 1300-tallet og gikk inn i et nordisk unionskongedømme, var Nidaros erkebispesete ikke bare den viktigste religiøse, men også den fremste innenlandske politiske institusjonen i Norge. I løpet av 1400-tallet ble erkebispesetets økonomi reorganisert og styrket, og erkebiskopen fikk økt politisk makt som den faste lederen av riksrådet, datidas .regjering". Erkesetets maktstilling ble dessuten styrket ved at de norske kongene fra 1449 og ut 1400-tallet ble kronet i Nidaros. Erkesetet framstår i denne perioden som et norsk innenlandsk rikssentrum, politisk og kulturelt. Antologien er et resultat av et seminar i Erkebispegården i Trondheim i november 2016. Bidragene kaster lys over flere sider ved erkesetet som rikspolitisk sentrum. I tillegg til å presentere et oppdatert syn på den historiske utviklingen, blir de mindre kjente sidene ved erkebispesetet, både språklig, litterært og arkitektonisk, behandlet i boka.

TEKNISK INFORMASJON

Du kan lese og laste ned Nidaros erkebispesete i seinmiddelalderen PDF, ePUB, MOBI format fra siden vår. God gratis bok Nidaros erkebispesete i seinmiddelalderen.

...elalderen Erkebispegården Fredag 11.11 09:00 - 16:00 Senmiddelalderen, i norsk sammenheng er det perioden mellom Svartedauden i 1349 og Reformasjonen i 1537, har i lang tid blitt sett på som en forfalls- og nedgangstid for Norge. Nidaros erkebispesete i seinmiddelalderen - et kultursentrum presenterer en sentral institusjons betydning i en periode i norgeshistorien som lenge har vært forsømt. Etter at kongemakta flyttet ut av landet på slutten av 1300-tallet og gikk inn i et nordisk unionskongedømme, var Nidaros … Nidaros erkebispesete i seinmiddelalderen - et kultursentrum presenterer en sentral institusjons betydning i en periode i norgeshistorien som lenge har vært forsømt. Etter at kongemakta flyttet ut av landet på slutten av 1300-tallet og gikk inn i et nordisk unionskongedømme, var Nidaros erkebispesete ikke bare den viktigste religiøse, men også den fremste innenlandske politiske ... Nidaros erkebispesete i seinmiddelalderen - et kultursentrum presenterer en sentr...