Kvantitativ analyse

PRIS: GRATIS
DATO 2007-01-01
FORFATTER Katrine Seip Førland
ISBN 9788251905893
FILSTØRRELSE 9,65 MB
FORMAT PDF EPUB TXT iOS
SPRÅK NORSK
novirus

Bokbeskrivelse

Katrine Seip FørlandKvantitativ analyseOmfatter teori og praksis i kvantitativ våt-veis analyse.Boken er skrevet for studentene ved kjemiavdelingen, NTNU, men egner seg også for studenter ved andre universiteter og høgskoler. Den forutsetter noe bakgrunnskunnskaper i generell kjemi, eller at disse kunnskaper kan tilegnes under laboratoriekurset. Førlands bok gir mulighet for å legge opp laboratoriekurs av forskjellig vanskelighetsgrad.I kjemien har kvantitativ analyse alltid stått meget sentralt. Med vår tids erkjennelse av at bevaring av livsmiljøet krever aktiv innsats mot forurensingene, er kvantitativ analyse av større betydning enn tidligere. Boken henviser til anvendelser i både industri og samfunnsliv.

TEKNISK INFORMASJON

Du kan lese og laste ned Kvantitativ analyse PDF, ePUB, MOBI format fra siden vår. God gratis bok Kvantitativ analyse.

...toder som brukes for å analysere et stort antall enheter, som for eksempel land, personer eller bedrifter. Forskning som bruker kvantitativ metode kalles kvantitativ analyse eller kvantitativ forskning. I kvantiativ forskning arbeider man med tallmateriale (statistikk). Det er hovedsakelig to former for analyse av kvantitativ data: analyse av enkeltvariabler og sammenhengen mellom variablene. Frafall. Man bør undersøke frafallet sitt; altså observasjonsenheter man ikke fikk innhentet data fra eller dem man fikk ufullstendige opplysninger fra. Kjøp 'Kvantitativ analyse med SPSS, En praktisk innføring i kvalitative analyseteknikker' av Terje Andreas Eikemo fra Fagbokforlaget. Kvantitativ metode Kvalitative metoder bygger på teorier om fortolkning (hermeneutikk) og menneskelig erfaring (fenomenologi). Metodene omfatter ulike former for systematisk innsamling, bearbeiding og analyse av materiale fra samtale, observasjon eller skriftlig tekst. Ved analyse av alle problemstillinger vi...