Samværsrett i barnevernssaker

PRIS: GRATIS
DATO 2007-01-26
FORFATTER Trude Haugli
ISBN 9788200454199
FILSTØRRELSE 3,51 MB
FORMAT PDF EPUB TXT iOS
SPRÅK NORSK
novirus

Bokbeskrivelse

2. utgaveBoka handler om barn som er under offentlig omsorg, og deres rett til samvær med sine biologiske foreldre. Dette er et felt hvor det hele tiden skjer en utvikling, hvor ny erkjennelse fører til at gamle sannheter står for fall, og hvor politiske strømninger i samfunnet også øver innflytelse. Temaet befinner seg i spenningsfeltet mellom flere fagområder, og i denne framstillingen fokuseres det særlig på forholdet mellom en psykologisk og juridisk tilnærming.Forfatteren utreder og analyserer de rettslige aspektene ved samværsretten, hvordan reglene må tolkes og hvordan de praktiseres av fylkesnemndene og domstolene. Reglene og praksis vurderes også i lys av de krav Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen stiller når det gjelder den enkeltes rett til respekt for sitt familieliv og inngrep i dette. Boka inneholder en omfattende drøftelse av hvilke momenter som må være sentrale når samværsrettens omfang skal fastsettes, både generelt sett og i det enkelte tilfelle.Både barneloven og barnevernloven inneholder regler om samværsrett mellom barn og foreldre. Forfatteren drøfter forholdet mellom disse to lovene, både når det gjelder begrepsbruken og praktiseringen av lovene.I et eget kapittel behandler forfatteren reglene om samvær mellom barnet og andre personer som står barnet nært, som søsken og besteforeldre. Avgjørelser som treffes i samværssakene er i utstrakt grad framtidsrettede og skjønnspregede. Forfatteren drøfter de spesielle spørsmål av rettssikkerhetsmessig karakter som dette medfører.Boka har vist seg å fungere som et godt hjelpemiddel i det praktiske arbeidet med samværssakene, så vel for jurister som for personer med annen fagbakgrunn. Forfatteren har derfor i denne utgaven beholdt samme opplegg som tidligere. Boka er ajourført med de lovendringer som er foretatt siden forrige utgave. Bl a er det vedtatt en menneskerettslov, hvor den rettskildemessige betydning av de mest sentrale menneskerettighetskonvensjonene langt på vei ble avklart. Det har også skjedd omfattende endringer når det gjelder klageprosessen etter EMK. Selv om det fortsatt er sparsomt med Høyesterettspraksis på området, er det som foreligger av slikt kildemateriale, innarbeidet.Boka skal være ajour pr 1. mai 2000.

TEKNISK INFORMASJON

Du kan lese og laste ned Samværsrett i barnevernssaker PDF, ePUB, MOBI format fra siden vår. God gratis bok Samværsrett i barnevernssaker.

... barnevernssaker, nærmere bestemt samværsrett etter omsorgsovertakelse, jfr. lov om barnevernetjenester av 17. juni 1992 nr. 100 (heretter bvl.) § 4-12 jfr. § 4-19. Oppgaven er en vurdering av nyere fylkesnemnds- og høyesterettspraksis samt relevante Samværsrett I Barnevernssaker - advokatfellesskaper, advokathjelp, juridisk rådgivning, erstatningsrett, barnevernssaker, advokat, advokater, skilsmisse ... Besøksadresse: Sehesteds gate 3 0164 Oslo. Postadresse: Postboks 508 Sentrum 0105 Oslo. Telefon: 24 14 75 00. Send oss en e-post Våre ansatte Meld deg på vårt ... Kjøp 'Samværsrett i barnevernssaker' av Trude Haugli fra Norges raskeste nettbokhandel. Vi har følgende formater tilgjengelige: Innbundet | 9788200454199 Kjøp «Samværsrett i barnevernssaker» av Trude Haugli til en god pris på ark.no. Bestill hjemlevering eller klikk&hent i din ARK-butikk. Boka inneholder en omfattende drøftelse av hvilke momenter som må være sentrale når samværsrettens omfang skal fast...