Hva skal vi med menneskerettigheter?

PRIS: GRATIS
DATO 2016-04-26
FORFATTER Elisabeth Gording Stang, Nora Sveaass
ISBN 9788205481718
FILSTØRRELSE 12,26 MB
FORMAT PDF EPUB TXT iOS
SPRÅK NORSK
novirus

Bokbeskrivelse

Profesjonsutøvere innenfor det helse- og sosialfaglige feltet utfører en rekke oppgaver som har betydning for ivaretakelsen av menneskerettigheter. Men det kan være krevende å få tak på hva menneskerettigheter egentlig er. Hvordan skal man forholde seg til dem, og hvordan kan de ses på som verktøy i det daglige arbeidet? Dette ønsker forfatterne å gi noen svar på. Bokas del 1 omfatter grunnleggende kunnskap om hva menneskerettigheter er, overvåkningsorganer, gjennomføring av menneskerettigheter i norsk lovgivning og i profesjonsutdanningene, og forholdet mellom menneskerettigheter og yrkesetiske prinsipper. Del 2 består av seks temakapitler som tar for seg diskriminering, vold og seksuelle overgrep, menneskehandel, psykisk helsevern, barnevern, flukt og asyl - alle sentrale fagområder i helse- og sosialfag. Kapitlene er bygget opp rundt tenkte saker satt inn i en samfunnsmessig og juridisk sammenheng og avsluttes med drøfting og refleksjonsspørsmål. Forfatterne synliggjør hvordan menneskerettslig tenkning og sosial- og helsefaglig profesjonsetikk springer ut av de samme grunnverdiene, og ønsker å stimulere interesse for og inspirere til videre kunnskapssøken om menneskerettigheter i arbeidet med mennesker.

TEKNISK INFORMASJON

Du kan lese og laste ned Hva skal vi med menneskerettigheter? PDF, ePUB, MOBI format fra siden vår. God gratis bok Hva skal vi med menneskerettigheter?.

...ydningen av menneskerettigheter i helse- og sosialfaglig arbeid Profesjonsutøvere innenfor det helse- og sosialfaglige feltet utfører en rekke oppgaver som har betydning for ivaretakelsen av menneskerettigheter. Men det kan være krevende å få tak på hva menneskerettigheter egentlig er. Menneskerettighetene mine er brutt - hva kan jeg gjøre? På vår temaartikkel om menneskerettigheter i Norge kan du lese mer om hvordan du går frem hvis du mener at menneskerettighetene dine er brutt. Menneskerettighetenes historie. Menneskerettighetene slik vi kjenner dem i dag oppsto ikke før midten av 1900-tallet. Ideen om menneskerettigheter har utviklet seg gjennom flere århundrer, men oppstod ikke før på midten av 1900-tallet slik vi kjenner den i dag. Menneskerettighetene ble formalisert gjennom FN-pakten. Barnekonvensjonen ble vedtatt 20. november 1989. Konvensjonen gir barn en spesiell juridisk status. Fra et abstrakt til et praksisnært plan Hva skal vi med menneskerettigheter_165x2...